Bestuur

Bestuur NGVNG
Heeft u vragen, opmerkingen i.v.m. onze vereniging of onze activiteiten, laat het ons weten. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

De leden van hetNGVNG bestuur:

Functie Naam Email Telefoon
Voorzitter Claudia Kooitje bestuur@ngvng.com
Vice voorzitster Danai Passa bestuur@ngvng.com
Secretaris Om de beurt door leden van het bestuur bestuur@ngvng.com
Penningmeester Dimitris Koussios bestuur@ngvng.com
Redactie/Nieuwsbrief Danai Passa nieuwsbrief@ngvng.com
Website Jesse van Slooten bestuur@ngvng.com
Bloedbank Jesse van Slooten bloedbank@ngvng.com