Doelstellingen

De Nederlands-Griekse Vereniging van Noord-Griekenland heeft als doel een sociaal en cultureel platform te bieden, dat voor haar leden als netwerk kan functioneren. Daarenboven worden de integratie van de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap in de Noord-Griekse samenleving en het actief en passief steunen en uitdragen van de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur in Noord-Griekenland gestimuleerd.

Concreet betekent dit onder andere maandelijkse formele en informele activiteiten en bijeenkomsten voor de leden en deelname namens de vereniging aan lokale activiteiten. Er is ook een bloedbank en we hebben een zeer goed contact met bestuur en docenten van de NTC-leslocatie De Kikkertjes (les in Nederlandse Taal en Cultuur), waar de kinderen van de leden zich de Nederlandse taal en cultuur eigen kunnen maken. Bovendien informeert de vereniging geïnteresseerden omtrent de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap en het leven in Noord-Griekenland evenals over Nederland en Vlaanderen. Dit wordt bewerkstelligd middels deze internetpagina en tijdschrift.

Om onze doelstellingen te bereiken werken we nauw samen met de betreffende ambassades en consulaten. Tevens wordt met Nederlandse en Vlaamse bedrijven, bedrijven die relaties hebben met Nederland of Vlaanderen en met lokale bedrijven samengewerkt. Er wordt daarnaast veel belang gehecht aan het onderhouden van contacten met de lokale instanties en pers.